Bivokslys er den mest naturlige typen lys. De har blitt brukt i hundrevis av år.

Bivokslys skaper atmosfære, duft og ro. Duften oppstår naturlig fra bivoks komponert av biene. Ingen kjemikalier, parafiner eller andre fremmede stoffer eller dufter tilsettes som det er tilfellet med mange andre duftlys og parafinlys. På grunn av sin naturlige sammensetning er bivokslys uskadelige for helsen. De kan derfor tennes i lukkede rom uten problemer. Med parafin og duftlys kan derimot kjemikaliene og giftige stoffene føre til allergier og bivirkninger. Bivokslys er preget av en lang og jevn forbrenningstid. Hvis det ikke er vind eller trekk, står flammen stille og det er nesten ikke sot, noe som igjen er en fordel i forhold til industrielle lys.

Og sist men ikke minst er det bærekraften som taler for bivokslys. Bivoks et ”avfallsprodukt” fra honningproduksjon, som produseres bærekraftig av biene. Veken, som kan være laget av enten hamp eller bomull, er et fornybart produkt. Ingen petroleum brukes til fremstilling av bivokslys, slik tilfellet er med mange industrielt produserte lys.