Barnets første lek er leken med egen kropp og egen stemme. Barnet griper alt det får tak i så snart det er i stand til det. Det snur og dreier på tingene, smaker og bruker alle sine sanser. Dette er en tidlig form for lek.

Når barnet begynner å bevege seg fritt, så blir des voksnes praktiske arbeid direkte inspirasjonskilde til barnets lek. Barnet  viler i trygge forutsigbare rammer og en rytmisk hverdag  slik  at det kan hengi seg og utfolde seg fritt i leken. Barnets fantasi gjør de enkleste ting om til leketøy. Barnet selv gir gjenstandene en bestemt betydning i øyeblikket. I samsvar med sin fantasi skaper barnet det det har bruk for.

Naturlovene gripes gjennom lek når barnet for eksempel bygger tårn av treklosser. Slik lærer det å kjenne hele den mekaniske fysikks lovmessigheter. Prosessene gripes og forstås gjennom gjentagelser. Dette er en aktiv forbindelse med verden som ikke går gjennom intellektet, men som gir barnet erfaring med fenomenene gjennom handling via leken. Å gi barnet slike muligheter, danner det beste grunnlag for eksempel for naturvitenskapelig forskning senere i livet.

Opplevelsene og erfaringene fordøyes og integreres i barnet. På sammen måte skjer all begrepsdannelse ut fra egne erfaringer og på barnets premisser.