Maling & tegning


Maling

Når barna maler, øves deres estetiske sans. Det er opplevelsesrik for barnet å male vått i vått med store pensler på større ark. Når primærfargene benyttes får barnet oppleve den enkelte farge og når flere farger benyttes, ser de hvordan fargene blander seg i det flytende, bevegelige elementet. En kan se malingsaktiviteten som et sjelelig uttrykk.

 

Tegning

Tegningen uttrykker særlig de første indre forestillinger og spire til tenkning hos barnet. Samtidig kan fargevalget i tegningen sees som et følelses uttrykk og formgivningen og kraften i tegningen som et viljesuttrykk. Gjennom tegningen utrykker barnet sitt indre liv. Det finnes mye god literatur over barnetegninger og dets betydning.

 

Her finner du Secorell, Stockmar stifter, blokker og akvarellmaling og alt som tilhører.